Legg ut for salg og gavegivning

Finn «List for sale» (legg ut for salg) i nedtrekksmenyen til NFT-en din, enten direkte eller i «Created»-fanen.Legg ut for salg: Velg hvilken valuta NFT-en din kan kjøpes med og hvor mange utgaver du vil legge ut om du multiminter.

Private salg og gavegivning: For å lage et privat salg eller gi bort en NFT, skriv inn mottakers lommebokadresse i «Private Sale» (privat salg). Mottakeren får beskjed om en NFT som venter, og må godkjenne transaksjonen for å motta den. Bare tilgjengelig for 1/1 NFT-er.