Hvor lagres NFT-ene?

Alle NFT-er på enter lagres på InterPlanetary File System og ligger på BNB Chain (Binance Smart Chain).