Hvorfor vises NFT-en min med redusert kvalitet?

For å gjøre enter tilgjengelig for alle, komprimerer vi NFT-er når de vises på siden. For å se originalverket i full oppløsning, kan du klikke på «View on IPFS» på NFT-en. Det lar deg se den på InterPlanetary File System.