Hvordan fungerer Buyback-programmet for $NFTART?

Buyback-programmet for $NFTART bruker gebyrer på sekundære valutaer til å kjøpe tilbake $NFTART fra markedet, pare det med BNB og låse likviditeten. Belønningen fra farming av $NFTART-BNB compoundes inn i poolen igjen. Dette gjør at vi systematisk og eksponentielt kan øke størrelsen på buybacks over tid. 

For hver transaksjon i BUSD eller BNB går 10 % til $NFTART Buyback-programmet. På denne måten hjelper programmet til med å øke likviditets-poolen og skaper kjøpspress for $NFTART. Du kan følge med på buyback-lommeboken her: https://bscscan.com/address/0x98707c1773622b3c63528d7a8f0637fb91cb2681#tokentxns